Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı  - ÜniKuir

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı

  • 01/08/2021 - 01/01/2022

“Eğitim Sendikaları ve Üniversite İdari Personeli için LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Konusunda Kapasite Geliştirme” proje kapsamında hazırlanmıştır.

"Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Mobbing ile Mücadele için El Kitabı: CTS Birimlerine Dair Bilgiler, Talepler ve Öneriler" isimli bu kitapçık, CTS birimlerinin işleyişlerine dair genel bir çerçeve sunmayı ve üniversitelerde taciz, mobbing ve ayrımcılık ile mücadele etmek için yol haritaları göstermeyi amaçlamaktadır. 

El kitapçığı ulaşmak için tıklayın!

Projenin Arka Planı 

Feedom House’un desteğiyle yürüttüğümüz “Eğitim Sendikaları ve Üniversite İdari Personeli için LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Konusunda Kapasite Geliştirme” projesinin ilk çıktılarına ve 2021 yılının Ağustos ayında erişime açtığımız “Üniversitelerde Trans+ Öğrencilere Yönelik Ayrımcılık Raporu”na baktığımızda CTS birimlerine ve birim olmadığı durumlardaki başvuru yollarına dair bilgi eksikliği, sorular ve talepler olduğu ortaya çıkmıştır.

Üniversitelerin tüm mensupları için güvenli alanlar yaratılmasında aktif rol oynayan; CTS, CİTÖB, CİTÖK, CTOD vb. kısaltmalarla karşımıza çıkan birimler, üniversitelerde taciz, mobbing ve ayrımcılığın önüne geçmeye, başvuranları korumaya, destek ve yaptırım mekanizmalarını işletmeye çalışarak üniversiteleri güvenli alanlar haline getirmeyi amaçlamaktadır. 

Yöntem

Kitapçığın hazırlığı sırasında üniversitelerdeki Cinsel Taciz ve Şiddeti Önleme Birimlerine (CTS’lere) dair, birimlerin işleyişini ve başvuru yollarını kapsayan bir bilgi aktarımında bulunmak ve CTS birimlerinin işleyiş ve kapsamına dair beklentileri, önerileri ve ihtiyaçları değerlendirmek amacıyla 4-5-6 Ocak 2022 tarihlerinde üç defa Üniversitelerde Taciz ve Mobbing ile Mücadele Atölyesi gerçekleştirilmiştir. Bu çıktıların raporlaştırılması ile birlikte, atölyede CTS’ler hakkında üzerinde durulan temaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Bu kitapçıkta, bünyelerinde CTS birimi barındıran üniversiteler için CTS birimlerinin politika metinleri ve yönergelerindeki eksikler; bünyelerinde CTS birimi barındırmayan üniversitelerde taciz, mobbing ve ayrımcılık yaşanması durumunda başvuru mekanizmaları, CTS birimi kurulması için izlenmesi gereken yollar ve hukuki mevzuat tartışılmıştır. Bu kitapçık, CTS birimlerinin işleyişlerine dair genel bir çerçeve sunmak ve üniversitelerde taciz, mobbing ve ayrımcılık ile mücadele etmek için yol haritaları göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

İçindekiler

KİTAPÇIĞIN AMACI  

CTS BİRİMLERİ NEDİR?
TANIMLAR, İLKELER, KAPSAM, İŞLEYİŞ  

CTS BİRİMLERİ VE POLİTİKA BELGELERİ LİSTESİ 

CTS BİRİMİ YOKSA? 

ATÖLYELER 

ÖNERİLER VE TALEPLER 

KAYNAKÇA 

“Eğitim Sendikaları ve Üniversite İdari Personeli için LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Konusunda Kapasite Geliştirme” projesinin kapsamında, Freedom House desteğiyle hazırlanan bu kitapçığının içeriğinin sorumluluğu tamamen ÜniKuir Derneği’ne aittir ve Freedom House’un görüşlerini yansıtmaz.

Çerez Politikası

Size en iyi hizmeti sunabilmek ve reklam çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamızı kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız'dan ulaşabilirsiniz.