Türkiye'de Pekin +25 Süreci Katılımı

Türkiye'de Pekin +25 Süreci Katılımı - ÜniKuir

Türkiye'de Pekin +25 Süreci Katılımı

  • 15/02/2021 - 15/08/2021

LBTİ+’ların karşılaştıkları ayrımcılıklara karşı mücadele etmek, ayrımcılıkları izlemek ve özneler ile birlikte çözüm yolları aramak.

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı Nedir?

1995 yılında Pekin’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sonucunda, 189 ülkenin imzasıyla Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu isimli iki belge kabul edilmiştir. Pekin Deklarasyonu, hükümetleri kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve ilerlemesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet perspektifinin politika ve programlara yerleştirilmesi konularında yükümlü kılmakta ve Eylem Platformu'nun hayata geçirilmesini öngörmektedir. Eylem Platformu ise kadınların özel ve kamusal alana tam ve eşit katılımı önündeki engellerin kaldırılması amacıyla on iki kritik alanda (kadın ve yoksulluk, kadın ve eğitim, kadın ve sağlık, kadına yönelik şiddet, silahlı çatışmalarda kadın, kadın ve ekonomi, karar alma süreçlerinde kadın, kadının ilerlemesinde kurumsal mekanizmalar, kadının insan hakları, kadın ve medya, kadın ve çevre, kız çocukları) çeşitli stratejileri ortaya koymaktadır.

Proje Özeti:

Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı’nın (PDEP) kabul edilişinin 25. yılında, 25 yıllık değerlendirme toplantısında cinsiyet ve cinsel yönelim temelli eşitsizliklerin giderilmesine ve sivil toplumun güçlendirilmesine odaklanılacak. Pekin +25 süreci ve bu değerlendirme toplantı kapsamındaki projemiz, yetersiz temsil edilen ve marjinalize edilen LBTİ+'ların insan haklarına yönelik ihlalleri ve kesişen ayrımcılıkları izleyip raporlamayı amaçlıyor. LBTİ+’ların karşılaştıkları ayrımcılıklara ve eşitsizliklere karşı mücadele etmeyi, hem özneleri hem de LBTİ+’ların insan haklarına dair savunuculuk yapan sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeyi amaçlayan projemizin içeriği şöyle: 

·       Trans+ öznelerin ve intersekslerin sağlık hakları ve hizmetlerine erişimleri,

·       Trans+’ların akademide karşılaştıkları ayrımcılıklar, 

·       Göçmen/sığınmacı LGBTİ+’ların maruz kaldıkları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 

olmak üzere üç ana başlık altındaki sorunları özneler, LGBTİ+ öz örgütleri, aktivistler, araştırmacılar ve uzmanlar ile birlikte tartışmaya açılacak. Ardından proje kapsamında atölyeler düzenlenecek ve bu sorunlara dair bilgi ve veri toplanacaktır. Böylelikle LGBTİ+ öz örgütlerinin ve feminist örgütlerin savunuculuk alanında karşılaştıkları sorunlar belirlenecek ve yetersiz temsil edilen ve marjinalize edilen LBTİ+ların, Pekin+25/GEF (Nesil Eşitliği Forumu) süreçlerine dair bilgilendirilmesi için çalışılacaktır. Proje bitiminde, yapılan toplantılardan ve atölyelerden edinilen verileri, araştırma verilerini ve uzman görüşlerini içeren raporlar ve bilgi notları hazırlanacaktır. 

Proje Çıktıları: 

Üniversitelerde Trans+’lara Yönelik Ayrımcılık Raporu (2021 Ağustos) Türkçe – English

Trans+’ların Sağlık Hizmetlerine Erişim Raporu (2021 Ağustos) Türkçe – English

İnterseks Forum’dan Payımıza Düşenler

What Falls to Our Share From the Intersex Forum

İnterseks Forum Podcasti

Cinsel Şiddet ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Karşısında Mültecilerin Haklarına Dair Bilgi Notu [    AR     /     EN     /    FARS     /     KU ( Kurmançi   /     Sorani  ) /      TR       ]

Çerez Politikası

Size en iyi hizmeti sunabilmek ve reklam çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamızı kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız'dan ulaşabilirsiniz.